Historie

Dagbladet Politiken blev stiftet i 1884 af journalisterne og politikerne Viggo Hørup og Edvard Brandes med bankkasserer Herman Bing som tredjemand.

Det var en afgørende forudsætning for stifterne, at Politiken var et frisindet og uafhængigt blad. Da Politiken i 1895 blev til et aktieselskab, var det derfor også primært de tre stiftere og deres familier, som var aktionærer, så det var muligt at kontrollere ejerskabet til Politiken og senere Ekstra Bladet, der udkom første gang i 1904.

Men med tiden spredtes aktierne, og Politikens aktieselskabsbestyrelse har adskillige gange gennem årene diskuteret, hvordan man kunne beskytte sig mod et organiseret opkøb og sikre de to dagblades uafhængighed som fundament for deres udgivelse. Løsningen var at samle mindst 51 procent af aktiekapitalen i en selvejende fond med en fundats, hvor udgivelsesgrundlaget var formuleret. 

“ 26. april 1973 godkendte Aktieselskabet Dagbladet Politikens generalforsamling oprettelsen af Politiken-Fonden”


En række dagblade i provinsen havde omkring 1970 overført ejerskabet til fonde, men var begunstiget af, at dominerende aktieposter var familieejede. Det var ikke længere tilfældet for Politiken. Men den daværende formand for aktieselskabet, højesteretssagfører Bernhard Helmer Nielsen, begyndte privat at købe Politiken-aktier op fra aktionærer, der ønskede at bidrage til en sikring af bladenes uafhængighed. 

Også Politikens egen velgørenhedsfond ejede en pæn portion aktier, der kunne skydes ind i en kommende fond. 26. april 1973 godkendte Aktieselskabet Dagbladet Politikens generalforsamling oprettelsen af Politiken-Fonden, selv om den ny fond ikke havde rådighed over de nødvendige 51 procent af aktierne. Det var dog på plads året efter.

I dag råder Politiken-Fonden over en væsentlig majoritet af aktierne i A/S Politiken Holding. Holdingselskabet blev oprettet i 2003 og skudt ind mellem Politiken-Fonden og det aktieselskab, JP/Politikens Hus, der blev resultatet af sammenlægningen af aktiviteterne i Aktieselskabet Dagbladet Politiken og Morgenavisen Jyllands-Posten A/S.