Det vi støtter

Politiken-Fonden yder efter sin fundats tilskud til kulturelle, presse- og uddannelsesmæssige formål samt dermed beslægtede opgaver. Der gives kun tilskud til uddannelsesmæssige formål/studierejser i meget begrænset omfang. Vi gør opmærksom på, at fonden ikke yder tilskud til drift.

Her finder du eksempler på projekter, som fonden har ydet tilskud til de senere år: Andre projekter