Bestyrelsen

Politiken-Fondens bestyrelse har 12 medlemmer. 8 af dem skal efter fundatsen være uafhængige af Politiken og Ekstra Bladet, men gerne have tilknytning til kulturliv og medieverden. 4 medlemmer udpeges blandt medarbejderne på de 2 dagblade.