Ansøgninger

Intet ansøgningsskema og ingen ansøgningsfrist

Der er ingen ansøgningsfrist for at søge tilskud fra Politiken-Fonden. Ansøgninger behandles løbende, og vi sender normalt svar til ansøger inden for 2 måneder efter modtagelse af ansøgningen. Politiken-Fonden har ikke et fast ansøgningsskema.

Ansøgninger bør dog ikke fylde mere, end hvad der svarer til 2-3 A4-sider. Der kan om nødvendigt vedhæftes enkelte og kortfattede bilag.

Ansøgninger skal indeholde nedenstående informationer:

  • en dækkende fremstilling af det projekt, der søges tilskud til, og oplysning om, hvorvidt der søges støtte fra andre fonde.
  • projektets økonomi skal beskrives i detaljer, som er nødvendige til begrundelse af det beløb, der søges om.
  • ansøgninger vedrørende publikationer skal vedlægges forlagskalkule og markedsføringsplan.
  • navn og adresse på modtager af tilskuddet og vedkommendes placering i projektet skal fremgå af ansøgningen.

Vi gør opmærksom på, at fonden kun i meget begrænset omfang yder tilskud til uddannelsesmæssige formål, og der gives ikke støtte til studierejser!!!

Fonden yder ikke tilskud til drift.

Modtagere af tilskud fra Politiken-Fonden skal selv afklare de mulige skattemæssige forhold med Skat.

Ansøgninger sendes med post eller mail til:

Politiken-Fonden
Rådhuspladsen 37
1785 København V

E: politikenfonden@pol.dk