Det vi støtter

Politiken-Fonden yder efter sin fundats tilskud til kulturelle, presse- og uddannelsesmæssige formål samt dermed beslægtede opgaver. Der gives kun tilskud til uddannelsesmæssige formål i et meget begrænset omfang, og studierejser støtter vi ikke. Vi gør opmærksom på, at fonden ikke yder tilskud til drift.

Her finder du eksempler på nogle af de projekter, som fonden har ydet tilskud til de senere år:

Andre projekter