Bestyrelsen

Politiken-Fondens bestyrelse har ti medlemmer. Syv af dem skal efter fundatsen være uafhængige af Politiken og Ekstra Bladet, men gerne have tilknytning til kulturliv og medieverden. Tre medlemmer udpeges blandt medarbejderne på de to dagblade.