Bestyrelsen

Fonden administreres af en bestyrelse på mindst otte og højst tolv medlemmer. Syv af dem skal efter fundatsen være uafhængige af Politiken og Ekstra Bladet, men gerne have tilknytning til kulturliv og medieverden. Tre medlemmer udpeges blandt medarbejderne på de to dagblade.