Tidligere formænd

Højesteretssagfører Bernhard Helmer Nielsen, fra 1973 til 1987

Direktør Erik Mollerup, fra 1987 til 1996

Direktør Erik Hoffmeyer, fra 1996 til 2013