Redegørelse til Erhvervsstyrelsen

Sag X24-HK-47-UD - Anmodning om redegørelse for vederlag til formanden for JP/Politikens Hus A/S, Politiken-Fonden, CVR-nr. 11 60 67 92

Politiken-Fondens redegørelse indsendt til Erhvervsstyrelsen 24. maj 2024 

redegoerelse-til-erhvervsstyrelsen.pdf